17″ x 22″ Green Fluorescent / Permanent / 80# Scoreback

SKU: SC-019 Categories: , , Face Stock:   17" x 22" Green Fluorescent Adhesive:   Permanent Liner:   80# Scoreback Adhesive Category:   Permanent Adhesive Type:   Acrylic Color:   Green OEM 1:   Offset