17″ x 22″ Green Fluorescent / Permanent / 80# Scoreback

SKU: SC-019 Categories: , , Face Stock:   17" x 22" Green Fluorescent Adhesive:   Permanent Liner:   80# Scoreback Adhesive Category:   Permanent Adhesive Type:   Acrylic Color:   Green Application 1:   Application 2:   Application 3:   OEM 1:   Offset OEM 2:   OEM 3: